Súťaž Vyhrajte kvalitné slovenské...stieraciu mapu Vysokých Tatier

– ZotriTatry

Všeobecné podmienky
1. Usporiadateľom súťaže je J.A.M.Ka – Ing. Michaela Krajčíková, Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 1121502580, ďalej len Usporiadateľ
2. Podmienky súťaže: Napíšte nám : 1) Čím vás stieracia mapa Vysokých Tatier (ZotriTatry) oslovila (na základe informácií z článku http://www.kvalitne-slovenske.sk/slovenski-producenti/slovensky-produkt-zotri-tatry.html)? 2) Komu by ste venovali stieraciu mapu Vysokých Tatier v prípade výhry?
3. Súťaž trvá od 18.11.2018 do 02.12.2018
4. Do žrebovania budú zapojení len tí súťažiaci, ktorí splnia obe podmienky počas doby trvania súťaže a odpovedia na obe položené otázky. Každý súťažiaci sa môže zapojiť len jeden krát.
5. Zo súťaže budú vylúčení rodinní príslušníci Usporiadateľa.
6. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky.
7. Vstupom do súťaže dáva účastník Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými podmienkami danej súťaže.
8. Osobné údaje spoločnosť uchováva len po dobu trvania súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.
9. Výhrou v súťaži je stieracia mapa Vysokých Tatier – ZotriTatry.
10. Usporiadateľ vyberie 1 výhercu zo zoznamu zapojených ľudí, ktorí odpovedali na súťažné otázky, na základe generátora náhodného čísla funkciou Randbetween v súbore Excel
11. Výherca bude vyhlásený na sociálnej sieti Facebook na stránke Kvalitné slovenské produkty 03.12.2018
12. Výhra bude víťazovi zaslaná do 14-tich dní od vyhlásenia výhercu.
13. Pre doručenie výhry musia víťazi zaslať Usporiadateľovi svoju kompletnú doručovaciu adresu buď prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na adresu kvalitneslovenske@gmail.com . Ak tak neurobia do 5-tich dní od vyhlásenia výhercu, nárok na výhru mu zaniká.
14. Výhra sa nenahrádza finančným plnením ani prenesením na ďalšiu osobu.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
16. Sociálna sieť Facebook (jej prevádzkovateľ) je oslobodená od záväzkov voči účastníkom súťaže.
17. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná sociálnou sieťou Facebook.
18. Účasťou v súťaži vyjadruje každý zúčastnený svoj súhlas, že voči nemu nemá sieť Facebook žiadny záväzok.


Súťaž Vyhrajte kvalitné slovenské...edukačnú hračku od značky Šikulkovo /topánočka na nácvik šnurovania/
Všeobecné podmienky
1. Usporiadateľom súťaže je J.A.M.Ka – Ing. Michaela Krajčíková, Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 1121502580, ďalej len Usporiadateľ
2. Podmienky súťaže: Napíšte nám : 1) Čím vás tvorba zo Šikulkova najviac oslovila? 2) Komu by ste venovali topánočku v prípade výhry a akú farbu by ste si vybrali?
3. Súťaž trvá od 08.06.2018 do 17.06.2018
4. Do žrebovania budú zapojení len tí súťažiaci, ktorí splnia obe podmienky počas doby trvania súťaže a odpovedia na obe položené otázky. Každý súťažiaci sa môže zapojiť len jeden krát.
5. Zo súťaže budú vylúčení rodinní príslušníci Usporiadateľa.
6. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky.
7. Vstupom do súťaže dáva účastník Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými podmienkami danej súťaže.
8. Osobné údaje spoločnosť uchováva len po dobu trvania súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.
9. Výhrou v súťaži je edukačná hračka značky Šikulkovo.
10. Usporiadateľ vyberie 1 výhercu zo zoznamu zapojených ľudí, ktorí odpovedali na súťažné otázky, na základe generátora náhodného čísla funkciou Randbetween v súbore Excel
11. Výherca bude vyhlásený na sociálnej sieti Facebook na stránke Kvalitné slovenské produkty 18.06.2018
12. Výhra bude víťazovi zaslaná do 14-tich dní od vyhlásenia výhercu.
13. Pre doručenie výhry musia víťazi zaslať Usporiadateľovi svoju kompletnú doručovaciu adresu buď prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na adresu kvalitneslovenske@gmail.com . Ak tak neurobia do 5-tich dní od vyhlásenia výhercu, nárok na výhru mu zaniká.
14. Výhra sa nenahrádza finančným plnením ani prenesením na ďalšiu osobu.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
16. Sociálna sieť Facebook (jej prevádzkovateľ) je oslobodená od záväzkov voči účastníkom súťaže.
17. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná sociálnou sieťou Facebook.
18. Účasťou v súťaži vyjadruje každý zúčastnený svoj súhlas, že voči nemu nemá sieť Facebook žiadny záväzok.

 

Súťaž Vyhrajte kvalitné slovenské...šaty od značky MARA

Všeobecné podmienky
1. Usporiadateľom súťaže je J.A.M.Ka – Ing. Michaela Krajčíková, Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 1121502580, ďalej len Usporiadateľ
2. Podmienky súťaže: Napíšte nám do komentára pod súťažný príspevok: 1) Ktorý výrobok od značky MARA sa Vám najviac páči;? 2) Ktorej dáme by ste venovali šaty v prípade výhry?
3. Súťaž trvá od 04.05.2018 do 13.05.2018
4. Do žrebovania budú zapojení len tí súťažiaci, ktorí splnia obe podmienky počas doby trvania súťaže a odpovedia na obe položené otázky. Každý súťažiaci sa môže zapojiť len jeden krát.
5. Zo súťaže budú vylúčení rodinní príslušníci Usporiadateľa.
6. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky.
7. Vstupom do súťaže dáva účastník Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými podmienkami danej súťaže.
8. Osobné údaje spoločnosť uchováva len po dobu trvania súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.
9. Výhrou v súťaži sú šaty od značky MARA.
10. Usporiadateľ vyberie 1 výhercu zo zoznamu zapojených ľudí, ktorí odpovedali na súťažné otázky, na základe generátora náhodného čísla funkciou Randbetween v súbore Excel
11. Výherca bude vyhlásený na sociálnej sieti Facebook na stránke Kvalitné slovenské produkty 14.05.2018
12. Výhra bude víťazovi zaslaná do 14-tich dní od vyhlásenia výhercu.
13. Pre doručenie výhry musia víťazi zaslať Usporiadateľovi svoju kompletnú doručovaciu adresu buď prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na adresu kvalitneslovenske@gmail.com . Ak tak neurobia do 5-tich dní od vyhlásenia výhercu, nárok na výhru mu zaniká.
14. Výhra sa nenahrádza finančným plnením ani prenesením na ďalšiu osobu.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
16. Sociálna sieť Facebook (jej prevádzkovateľ) je oslobodená od záväzkov voči účastníkom súťaže.
17. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná sociálnou sieťou Facebook.
18. Účasťou v súťaži vyjadruje každý zúčastnený svoj súhlas, že voči nemu nemá sieť Facebook žiadny záväzok.

Súťaž Vyhrajte kvalitné slovenské...ponožky od spoločnosti Tatrasvit
Všeobecné podmienky
1. Usporiadateľom súťaže je J.A.M.Ka – Ing. Michaela Krajčíková, Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 1121502580, ďalej len Usporiadateľ
2. Podmienky súťaže: Napíšte nám do komentára pod súťažný príspevok správnu odpoveď na otázku: Aké výrobky sa skrývajú pod pomenovaním DUCIKA?
3. Súťaž trvá od 27.04.2017 do 01.05.2017
4. Do žrebovania budú zapojení len tí súťažiaci, ktorí splnia podmienku počas doby trvania súťaže a správne odpovedia na súťažnú otázku. Každý súťažiaci sa môže zapojiť len jeden krát.
5. Zo súťaže budú vylúčení rodinní príslušníci Usporiadateľa.
6. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky.
7. Vstupom do súťaže dáva účastník Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými podmienkami danej súťaže.
8. Osobné údaje spoločnosť uchováva len po dobu trvania súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.
9. Výhrou v súťaži je 5 párov ponožiek Tatrasvit.
10. Usporiadateľ vyberie 1 výhercu zo zoznamu zapojených ľudí, ktorí odpovedali správne na súťažnú otázku, na základe generátora náhodného čísla funkciou Randbetween v súbore Excel
11. Výherca bude vyhlásený na sociálnej sieti Facebook na stránke Kvalitné slovenské produkty 02.05.2017
12. Výhra bude víťazovi zaslaná do 14-tich dní od vyhlásenia výhercu.
13. Pre doručenie výhry musia víťazi zaslať Usporiadateľovi svoju kompletnú doručovaciu adresu buď prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na adresu kvalitneslovenske@gmail.com . Ak tak neurobia do 5-tich dní od vyhlásenia výhercu, nárok na výhru mu zaniká.
14. Výhra sa nenahrádza finančným plnením ani prenesením na ďalšiu osobu.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
16. Sociálna sieť Facebook (jej prevádzkovateľ) je oslobodená od záväzkov voči účastníkom súťaže.
17. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná sociálnou sieťou Facebook.
18. Účasťou v súťaži vyjadruje každý zúčastnený svoj súhlas, že voči nemu nemá sieť Facebook žiadny záväzok.

Súťaž Vyhrajte kvalitné slovenské...suché oleje od spoločnosti Liqoil Pharm
Všeobecné podmienky
1. Usporiadateľom súťaže je J.A.M.Ka – Ing. Michaela Krajčíková, Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 1121502580, ďalej len Usporiadateľ
2. Podmienky súťaže: Napíšte nám do komentára pod súťažný príspevok odpovede na otázku: Ktorý z olejov Liqoil Pharm by ste chceli vyhrať a prečo?
3. Súťaž trvá od 31.03.2017 do 09.04.2017
4. Do žrebovania budú zapojení len tí súťažiaci, ktorí splnia podmienku počas doby trvania súťaže a odpovedia na súťažnú otázku. Každý súťažiaci sa môže zapojiť len jeden krát.
5. Zo súťaže budú vylúčení rodinní príslušníci Usporiadateľa.
6. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky.
7. Vstupom do súťaže dáva účastník Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými podmienkami danej súťaže.
8. Osobné údaje spoločnosť uchováva len po dobu trvania súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.
9. Výhrou v súťaži sú 2 suché oleje Liqoil Pharm.
10. Usporiadateľ vyberie 2 výhercov zo zoznamu zapojených ľudí, ktorí odpovedali na súťažnú otázku, na základe generátora náhodného čísla funkciou Randbetween v súbore Excel
11. Dvaja výhercovia budú vyhlásení na sociálnej sieti Facebook na stránke Kvalitné slovenské produkty 10.04.2017
12. Výhra bude víťazovi zaslaná do 14-tich dní od vyhlásenia výhercu.
13. Pre doručenie výhry musia víťazi zaslať Usporiadateľovi svoju kompletnú doručovaciu adresu buď prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na adresu kvalitneslovenske@gmail.com . Ak tak neurobia do 5-tich dní od vyhlásenia výhercu, nárok na výhru mu zaniká.
14. Výhra sa nenahrádza finančným plnením ani prenesením na ďalšiu osobu.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
16. Sociálna sieť Facebook (jej prevádzkovateľ) je oslobodená od záväzkov voči účastníkom súťaže.
17. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná sociálnou sieťou Facebook.
18. Účasťou v súťaži vyjadruje každý zúčastnený svoj súhlas, že voči nemu nemá sieť Facebook žiadny záväzok.

Súťaž Vyhrajte kvalitné slovenské...konopné vrecúško na pečivo značky Hoja Hemp
Všeobecné podmienky
1. Usporiadateľom súťaže je J.A.M.Ka – Ing. Michaela Krajčíková, Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 1121502580, ďalej len Usporiadateľ
2. Podmienky súťaže: Napíšte nám do komentára pod súťažný príspevok odpovede na otázku: Komu by ste konopné vrecúško darovali a koho (aké zariadenie) by ste podporili kúpou konopného vrecúška značky Hoja hemp?
3. Súťaž trvá od 17.03.2017 do 26.03.2017
4. Do žrebovania budú zapojení len tí súťažiaci, ktorí splnia podmienku počas doby trvania súťaže a odpovedia správne na súťažnú otázku. Každý súťažiaci sa môže zapojiť len jeden krát.
5. Zo súťaže budú vylúčení rodinní príslušníci Usporiadateľa.
6. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky.
7. Vstupom do súťaže dáva účastník Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými podmienkami danej súťaže.
8. Osobné údaje spoločnosť uchováva len po dobu trvania súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.
9. Výhrou v súťaži je konopné vrecúško Hoja Hemp.
10. Usporiadateľ vyberie 1 výhercu zo zoznamu zapojených ľudí, ktorí správne odpovedali na otázku (aké zariadenie by ste podporili kúpou konopného vrecúška značky Hoja hemp?), na základe generátora náhodného čísla funkciou Randbetween v súbore Excel
11. Jeden výherca bude vyhlásený na sociálnej sieti Facebook na stránke Kvalitné slovenské produkty 27.03.2017
12. Výhra bude víťazovi zaslaná do 14-tich dní od vyhlásenia výhercu.
13. Pre doručenie výhry musia víťazi zaslať Usporiadateľovi svoju kompletnú doručovaciu adresu buď prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na adresu kvalitneslovenske@gmail.com . Ak tak neurobia do 5-tich dní od vyhlásenia výhercu, nárok na výhru mu zaniká.
14. Výhra sa nenahrádza finančným plnením ani prenesením na ďalšiu osobu.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
16. Sociálna sieť Facebook (jej prevádzkovateľ) je oslobodená od záväzkov voči účastníkom súťaže.
17. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná sociálnou sieťou Facebook.
18. Účasťou v súťaži vyjadruje každý zúčastnený svoj súhlas, že voči nemu nemá sieť Facebook žiadny záväzok.

Súťaž Vyhrajte kvalitnú slovenskú... prírodnú kozmetiku Soaphoria
Všeobecné podmienky
1. Usporiadateľom súťaže je J.A.M.Ka – Ing. Michaela Krajčíková, Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 1121502580, ďalej len Usporiadateľ
2. Podmienky súťaže: Napíšte nám do komentára pod súťažný príspevok odpoveď na otázku: Prečo by mali spotrebitelia používať kozmetiku Soaphoria - napíšte aspoň jeden benefit.
3. Súťaž trvá od 03.03.2017 do 12.03.2017
4. Do žrebovania budú zapojení len tí súťažiaci, ktorí splnia podmienku počas doby trvania súťaže a odpovedia správne na súťažnú otázku. Každý súťažiaci sa môže zapojiť len jeden krát.
5. Zo súťaže budú vylúčení rodinní príslušníci Usporiadateľa.
6. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky.
7. Vstupom do súťaže dáva účastník Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými podmienkami danej súťaže.
8. Osobné údaje spoločnosť uchováva len po dobu trvania súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.
9. Výhrou v súťaži je kozmetika značky Soaphoria v hodnote 30 Eur.
10. Usporiadateľ vyberie 1 výhercu zo zoznamu zapojených ľudí, ktorí správne odpovedali na otázku, na základe generátora náhodného čísla funkciou Randbetween v súbore Excel
11. Jeden výherca bude vyhlásený na sociálnej sieti Facebook na stránke Kvalitné slovenské produkty 13.03.2017
12. Výhra bude víťazovi zaslaná do 14-tich dní od vyhlásenia výhercu.
13. Pre doručenie výhry musia víťazi zaslať Usporiadateľovi svoju kompletnú doručovaciu adresu buď prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na adresu kvalitneslovenske@gmail.com . Ak tak neurobia do 5-tich dní od vyhlásenia výhercu, nárok na výhru mu zaniká.
14. Výhra sa nenahrádza finančným plnením ani prenesením na ďalšiu osobu.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
16. Sociálna sieť Facebook (jej prevádzkovateľ) je oslobodená od záväzkov voči účastníkom súťaže.
17. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná sociálnou sieťou Facebook.
18. Účasťou v súťaži vyjadruje každý zúčastnený svoj súhlas, že voči nemu nemá sieť Facebook žiadny záväzok.

Súťaž Vyhrajte kvalitnú slovenskú...detskú obuv od spoločnosti RAK
Všeobecné podmienky
1. Usporiadateľom súťaže je J.A.M.Ka – Ing. Michaela Krajčíková, Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 1121502580, ďalej len Usporiadateľ
2. Podmienky súťaže: Napíšte nám do komentára pod súťažný príspevok umiestnený na stránke sociálnej siete Facebook (Kvalitné slovenské produkty) ako dlho trvá výroba jedného páru detskej zimnej obuvi značky RAK
3. Súťaž trvá od 17.02.2017 do 26.02.2017
4. Do súťaže budú zapojení len tí súťažiaci, ktorí splnia podmienku počas doby trvania súťaže a odpovedia správne. Každý súťažiaci sa môže zapojiť len jeden krát.
5. Zo súťaže budú vylúčení rodinní príslušníci Usporiadateľa.
6. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky.
7. Vstupom do súťaže dáva účastník Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými podmienkami danej súťaže.
8. Osobné údaje spoločnosť uchováva len po dobu trvania súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.
9. Výhrou v súťaži je kupón v hodnote 30 EUR na nákup detskej obuvi RAK prostredníctvom stránky www.gugenio.sk. Výhercovi bude poskytnutá e-mailová adresa konateľky spoločnosti RAK, ktorú musí kvôli uplatneniu výhry kontaktovať.
10. Usporiadateľ vyberie 1 výhercu zo zoznamu zapojených ľudí, ktorí správne odpovedali na otázku, na základe generátora náhodného čísla funkciou Randbetween v súbore Excel
11. Výherca bude vyhlásený na sociálnej sieti Facebook na stránke Kvalitné slovenské produkty 27.02.2017
12. Výhra bude víťazovi zaslaná do 14-tich dní od vyhlásenia výhercu.
13. Pre doručenie výhry musia víťazi zaslať Usporiadateľovi svoju kompletnú doručovaciu adresu buď prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na adresu kvalitneslovenske@gmail.com . Ak tak neurobia do 5-tich dní od vyhlásenia výhercu, nárok na výhru mu zaniká.
14. Výhra sa nenahrádza finančným plnením ani prenesením na ďalšiu osobu.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
16. Sociálna sieť Facebook (jej prevádzkovateľ) je oslobodená od záväzkov voči účastníkom súťaže.
17. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná sociálnou sieťou Facebook.
18. Účasťou v súťaži vyjadruje každý zúčastnený svoj súhlas, že voči nemu nemá sieť Facebook žiadny záväzok.

Súťaž Vyhrajte kvalitné slovenské...voňavé produkty značky Jemnô
Všeobecné podmienky
1. Usporiadateľom súťaže je J.A.M.Ka – Ing. Michaela Krajčíková, Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 1121502580, ďalej len Usporiadateľ
2. Podmienky súťaže: Napíšte nám do komentára pod súťažný príspevok AKÚ NOVÚ VôŇU by ste uvitali v sortimente spoločnosti Jemnô?
3. Súťaž trvá od 27.01.2017 do 05.02.2017
4. Do súťaže budú zapojení len tí súťažiaci, ktorí splnia podmienku počas doby trvania súťaže. Každý súťažiaci sa môže zapojiť len jeden krát.
5. Zo súťaže budú vylúčení rodinní príslušníci Usporiadateľa.
6. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky.
7. Vstupom do súťaže dáva účastník Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými podmienkami danej súťaže.
8. Osobné údaje spoločnosť uchováva len po dobu trvania súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.
9. Výhrou v súťaži sú produkty zo sortimentu spoločnosti Jemnô - 3x voňavá sviečka, 1x voňavý vosk
10. Usporiadateľ vyberie 4 výhercov zo zoznamu zapojených ľudí do súťaže na základe generátora náhodného čísla funkciou Randbetween v súbore Excel
11. Piati výhercovia budú vyhlásení na sociálnej sieti Facebook na stránke Kvalitné slovenské produkty 06.02.2017
12. Výhra bude víťazovi zaslaná do 14-tich dní od vyhlásenia výhercu.
13. Pre doručenie výhry musia víťazi zaslať Usporiadateľovi svoju kompletnú doručovaciu adresu buď prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na adresu kvalitneslovenske@gmail.com . Ak tak neurobia do 5-tich dní od vyhlásenia výhercu, nárok na výhru mu zaniká.
14. Výhra sa nenahrádza finančným plnením ani prenesením na ďalšiu osobu.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
16. Sociálna sieť Facebook (jej prevádzkovateľ) je oslobodená od záväzkov voči účastníkom súťaže.
17. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná sociálnou sieťou Facebook.
18. Účasťou v súťaži vyjadruje každý zúčastnený svoj súhlas, že voči nemu nemá sieť Facebook žiadny záväzok.

Novoročná súťaž s Fit Bakers
Všeobecné podmienky
1. Usporiadateľom súťaže je J.A.M.Ka – Ing. Michaela Krajčíková, Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 1121502580, ďalej len Usporiadateľ
2. Podmienky súťaže: Napíšte nám do komentára pod súťažný príspevok KONKRÉTNY DRUH A PRÍCHUŤ müsli od Fitbakers, ktoré by ste chceli ochutnať (a zároveň aj vyhrať)
3. Súťaž trvá od 6.1. - 15.1. 2017
4. Do súťaže budú zapojení len tí súťažiaci, ktorí splnia podmienku počas doby trvania súťaže a . Každý súťažiaci sa môže zapojiť len jeden krát.
5. Zo súťaže budú vylúčení rodinní príslušníci Usporiadateľa.
6. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky.
7. Vstupom do súťaže dáva účastník Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými podmienkami danej súťaže.
8. Osobné údaje spoločnosť uchováva len po dobu trvania súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.
9. Výhrou v súťaži sú 3 balíčky od spoločnosti Fitbakers
10. Usporiadateľ vyberie 3 výhercov zo zoznamu zapojených ľudí do súťaže (ktorí zodpovedali na otázku) na základe generátora náhodného čísla funkciou Randbetween v súbore Excel
11. Traja výhercovia budú vyhlásení na sociálnej sieti Facebook na stránke Kvalitné slovenské produkty
12. Výhra bude víťazovi zaslaná do 14-tich dní od vyhlásenia výhercu.
13. Pre doručenie výhry musia víťazi zaslať Usporiadateľovi svoju kompletnú doručovaciu adresu buď prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na adresu kvalitneslovenske@gmail.com . Ak tak neurobia do 5-tich dní od vyhlásenia výhercu, nárok na výhru mu zaniká.
14. Výhra sa nenahrádza finančným plnením ani prenesením na ďalšiu osobu.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
16. Sociálna sieť Facebook (jej prevádzkovateľ) je oslobodená od záväzkov voči účastníkom súťaže.
17. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná sociálnou sieťou Facebook.
18. Účasťou v súťaži vyjadruje každý zúčastnený svoj súhlas, že voči nemu nemá sieť Facebook žiadny záväzok.

Rýchla predvianočná súťaž
Všeobecné podmienky
1. Usporiadateľom súťaže je J.A.M.Ka – Ing. Michaela Krajčíková, Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 1121502580, ďalej len Usporiadateľ
2. Podmienky súťaže:
- pod uverejneným oznamom o súťaži odpovedať na otázku: Ktorú vec z nášho eshopu by ste niekomu (komu) darovali?
3. Súťaž trvá od 19.12.2016 do 20.12.2016
4. Do súťaže budú zapojení len tí súťažiaci, ktorí splnia podmienku počas doby trvania súťaže. Každý súťažiaci sa môže zapojiť len jeden krát.
5. Zo súťaže budú vylúčení rodinní príslušníci Usporiadateľa.
6. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky.
7. Vstupom do súťaže dáva účastník Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými podmienkami danej súťaže.
8. Osobné údaje spoločnosť uchováva len po dobu trvania súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.
9. Výhrou v súťaži je Mikulášske vrecúško a balíček cukríkov beeLOL.
10. Usporiadateľ vyberie 1 výhercu zo zoznamu zapojených ľudí do súťaže na základe generátora náhodného čísla funkciou Randbetween v súbore Excel
11. Piati výhercovia budú vyhlásení na sociálnej sieti Facebook na stránke JAMKa slovenské produkty 21.12.2016
12. Výhra bude víťazovi zaslaná do 14-tich dní od vyhlásenia výhercu.
13. Pre doručenie výhry musia víťazi zaslať Usporiadateľovi svoju kompletnú doručovaciu adresu buď prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na adresu kvalitneslovenske@gmail.com . Ak tak neurobia do 5-tich dní od vyhlásenia výhercu, nárok na výhru mu zaniká.
14. Výhra sa nenahrádza finančným plnením ani prenesením na ďalšiu osobu.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
16. Sociálna sieť Facebook (jej prevádzkovateľ) je oslobodená od záväzkov voči účastníkom súťaže.
17. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná sociálnou sieťou Facebook.
18. Účasťou v súťaži vyjadruje každý zúčastnený svoj súhlas, že voči nemu nemá sieť Facebook žiadny záväzok.

Súťaž Vyhrajte kvalitné slovenské...nápoje značky Živá Kombuča
Všeobecné podmienky
1. Usporiadateľom súťaže je J.A.M.Ka – Ing. Michaela Krajčíková, Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 1121502580, ďalej len Usporiadateľ
2. Podmienky súťaže:
- pod uverejneným oznamom o súťaži odpovedať na otázku: Uhádnite aspoň 2 nové príchute, ktoré rozšíria sortiment Živej Kombuče. Príspevok obsahuje obrázky fliaš s nápojmi, ktoré rozšíria sortiment. Súťažiaci majú na základe zafarbenia uhádnuť, ktoré príchute sortiment rozšíria. Uvedená je aj pomôcka, vďaka ktorej môžu správne odpovede uhádnuť.
3. Súťaž trvá od 9.12. 2016 do 18.12.2016
4. Do súťaže budú zapojení len tí súťažiaci, ktorí splnia podmienku počas doby trvania súťaže a . Každý súťažiaci sa môže zapojiť len jeden krát.
5. Zo súťaže budú vylúčení rodinní príslušníci Usporiadateľa.
6. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky.
7. Vstupom do súťaže dáva účastník Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými podmienkami danej súťaže.
8. Osobné údaje spoločnosť uchováva len po dobu trvania súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.
9. Výhrou v súťaži sú 2 produkty zo sortimentu spoločnosti Živá Kombuča - Živá Kombuča lemongrass
10. Usporiadateľ vyberie 3 výhercov zo zoznamu zapojených ľudí do súťaže (ktorí zodpovedali na otázku) na základe generátora náhodného čísla funkciou Randbetween v súbore Excel
11. Traja výhercovia budú vyhlásení na sociálnej sieti Facebook na stránke JAMKa slovenské produkty
12. Výhra bude víťazovi zaslaná do 14-tich dní od vyhlásenia výhercu.
13. Pre doručenie výhry musia víťazi zaslať Usporiadateľovi svoju kompletnú doručovaciu adresu buď prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na adresu kvalitneslovenske@gmail.com . Ak tak neurobia do 5-tich dní od vyhlásenia výhercu, nárok na výhru mu zaniká.
14. Výhra sa nenahrádza finančným plnením ani prenesením na ďalšiu osobu.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
16. Sociálna sieť Facebook (jej prevádzkovateľ) je oslobodená od záväzkov voči účastníkom súťaže.
17. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná sociálnou sieťou Facebook.
18. Účasťou v súťaži vyjadruje každý zúčastnený svoj súhlas, že voči nemu nemá sieť Facebook žiadny záväzok.

Súťaž Vyhrajte kvalitné slovenské...zdravé balíčky od spoločnosti Happylife
Všeobecné podmienky
1. Usporiadateľom súťaže je J.A.M.Ka – Ing. Michaela Krajčíková, Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 1121502580, ďalej len Usporiadateľ
2. Podmienky súťaže:
- pod uverejneným oznamom o súťaži odpovedať na dvojotázku: Aká príchuť Vám chýba v sortimente čokolád spoločnosti Happylifie? Akú novú príchuť by ste uvítali v sortimente kokosových tyčiniek tejto spoločnosti?
3. Súťaž trvá od 25.11.2016 do 04.12.2016
4. Do súťaže budú zapojení len tí súťažiaci, ktorí splnia podmienku počas doby trvania súťaže. Každý súťažiaci sa môže zapojiť len jeden krát.
5. Zo súťaže budú vylúčení rodinní príslušníci Usporiadateľa.
6. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky.
7. Vstupom do súťaže dáva účastník Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými podmienkami danej súťaže.
8. Osobné údaje spoločnosť uchováva len po dobu trvania súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.
9. Výhrou v súťaži sú produkty zo sortimentu spoločnosti Happylife– 2x čokoláda, 2x kokosové tyčinky, 2x tyčinky, 1x oblátky
10. Usporiadateľ vyberie 5 výhercov zo zoznamu zapojených ľudí do súťaže na základe generátora náhodného čísla funkciou Randbetween v súbore Excel
11. Piati výhercovia budú vyhlásení na sociálnej sieti Facebook na stránke JAMKa slovenské produkty 05.12.2016
12. Výhra bude víťazovi zaslaná do 14-tich dní od vyhlásenia výhercu.
13. Pre doručenie výhry musia víťazi zaslať Usporiadateľovi svoju kompletnú doručovaciu adresu buď prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na adresu kvalitneslovenske@gmail.com . Ak tak neurobia do 5-tich dní od vyhlásenia výhercu, nárok na výhru mu zaniká.
14. Výhra sa nenahrádza finančným plnením ani prenesením na ďalšiu osobu.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
16. Sociálna sieť Facebook (jej prevádzkovateľ) je oslobodená od záväzkov voči účastníkom súťaže.
17. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná sociálnou sieťou Facebook.
18. Účasťou v súťaži vyjadruje každý zúčastnený svoj súhlas, že voči nemu nemá sieť Facebook žiadny záväzok.

Súťaž Vyhrajte kvalitné slovenské...cukrovinky od beeLOL
Všeobecné podmienky
1. Usporiadateľom súťaže je J.A.M.Ka – Ing. Michaela Krajčíková, Oľšavica 6, 053 73 Oľšavica, IČO: 50338862, DIČ: 1121502580, ďalej len Usporiadateľ
2. Podmienky súťaže:
- pod uverejneným oznamom o súťaži odpovedať na otázku: Poznáte niekoho, kto má rád med a preto by ste si spoločne vychutnali cukrovinky od beeLOL?
3. Súťaž trvá od 11.11.2016 do 20.11.2016
4. Do súťaže budú zapojení len tí súťažiaci, ktorí splnia podmienku počas doby trvania súťaže. Každý súťažiaci sa môže zapojiť len jeden krát.
5. Zo súťaže budú vylúčení rodinní príslušníci Usporiadateľa.
6. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
7. Vstupom do súťaže dáva účastník Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako aj súhlas so všeobecnými podmienkami danej súťaže.
8. Osobné údaje spoločnosť uchováva len po dobu trvania súťaže a nebude ich poskytovať tretím stranám.
9. Výhrou v súťaži sú produkty zo sortimentu spoločnosti beeLOL – Medové cukríky kávové, Medové cukríky mätové a Lízanky šalviové
10. Usporiadateľ vyberie 2 výhercov zo zoznamu zapojených ľudí do súťaže na základe generátora náhodného čísla funkciou Randbetween v súbore Excel
11. Dvaja výhercovia budú vyhlásení na sociálnej sieti Facebook na stránke JAMKa slovenské produkty 21.11.2016
12. Výhra bude víťazovi zaslaná do 14-tich dní od vyhlásenia výhercu.
13. Pre doručenie výhry musia víťazi zaslať Usporiadateľovi svoju kompletnú doručovaciu adresu buď prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na adresu kvalitneslovenske@gmail.com . Ak tak neurobia do 5-tich dní od vyhlásenia výhercu, nárok na výhru mu zaniká.
14. Výhra sa nenahrádza finančným plnením ani prenesením na ďalšiu osobu.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.
16. Sociálna sieť Facebook (jej prevádzkovateľ) je oslobodená od záväzkov voči účastníkom súťaže.
17. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná sociálnou sieťou Facebook.
18. Účasťou v súťaži vyjadruje každý zúčastnený svoj súhlas, že voči nemu nemá sieť Facebook žiadny záväzok.